Termeni și condiții

1. Condiții generale de utilizare
Site-ul www.mobilasigma.ro, numit în continuare mobilasigma.ro, este proprietatea SC SIGMA CONFORT SRL, numită în continuare SC SIGMA CONFORT SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/19376/2008 și având CUI RO24753014

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. SC SIGMA CONFORT SRL își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără nici o altă notificare.

2. Accesul la informațiile de pe site
SC SIGMA CONFORT SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe site-ul mobilasigma.ro și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SC SIGMA CONFORT SRL fără acordul prealabil scris al acesteia.

Aveți un drept limitat, ne-exclusiv și revocabil de a crea o legătură web (link) către pagina principală a site-ului mobilasigma.ro, sau către orice alta pagină, atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru SC SIGMA CONFORT SRL sau oricăruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris a acordului nostru.

3. Comunicarea electronică
Când vizitați mobilasigma.ro sau ne trimiteți email-uri, comunicați cu noi pe cale electronică. Sunteți de acord ca toate aceste comunicări: email-uri, note, convenții, buletine informative, știri, sau orice alt tip de informații pe care noi le furnizăm electronic, satisfac toate cerințele legislației naționale și europene.

Acceptul dumneavoastră de a comunica cu noi pe această cale, fie că numai primiți aceste informații sau și în cazul în care dumneavoastră ne trimiteți informații pe cale electronică, reprezintă un accept echivalent cu semnatura olografă pe orice document fizic, ca și cum aceste informații ar fi tipărite pe un suport fizic, în scris.

Dumneavoastră, și mobilasigma.ro de asemenea, sunteți de acord sa respectați întocmai cele comunicate pe cale electronică, punînd folosirea acestor comunicări sub incidența prezentului document numit „Termeni și condiții”.

4. Drepturi de autor
Întregul conținut al site-ului mobilasigma.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea SC SIGMA CONFORT SRL și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris al SC SIGMA CONFORT SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Se permite folosirea site-ului mobilasigma.ro numai în limitele metionate în articolul 1 al prezentului document.

5. Date cu caracter personal
1. Prelucrarea datelor
Noul regulament 2016/679/UE are aplicabilitate directa pe urmatoarele dimensiuni
– relațiile comerciale de tipul comerciant / cumpărător, precum și de toate obligațiile legale ce derivă din acest raport
– consimțământ liber exprimat privind scopurile definite ale prelucrării
Consimțământul dumneavoastră informat, liber, exprimat în mod clar, este acordat societății noastre în scopurile de:
– marketing direct;
– informare generică privitoare la oferte și promoții;
– informare privind actualizările de stocuri, destocări sau eliminare din stoc;
– informare asupra actualizărilor de politici de vânzare ori privind datele dumneavoastră;
– newsletter cu caracter publicitar.

Sigma Confort este interesată să vă trimită înformaţii despre produsele şi serviciile noastre care v-ar putea interesa. Cu toate acestea, putem trimite astfel de materiale de marketing numai dacă optați pentru acest serviciu prin abonare la newsletter sau prin inițierea unui cont de utilizator pe site-ul www.mobilasigma.ro. Este relevant faptul că în calitate de abonați, puteţi opta cu uşurinţă să nu le mai primiți la o dată ulterioară în orice moment considerați de cuviință.Dacă nu mai doriți să fiți contactat în scopuri de marketing, apasați butonul de dezabonare de la sfârşitul mesajului nostru de marketing (email/newsletter).

Putem transmite informaţiile dumneavoastră cu caracter personal partenerilor noştri de încredere din afara Sigma Confort, care întreţin sistemele IT ale Sigma Confort sau îţi furnizează servicii în numele Sigma Confort. De exemplu, în scopuri de marketing, finanţare, publicitate, prelucrarea plăţii, livrare sau alte servicii în magazin şi în afara magazinelor. Cu toate acestea, aceşti furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredinţate numai lor în conformitate cu liniile directoare ale Sigma Confort şi în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Îi obligăm, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele tale şi să le păstreze secrete.

Datele furnizate în baza consimțământului pentru scopurile definite mai sus vor fi prelucrate până la momentul în care veți decide să solicitați ștergerea acestora ori vă veți exercita alt drept legal garantat. Perioada generală de retenție este de 15 ani.
Datele furnizate în baza unui raport comercial (act de vânzare-cumpărare) vor fi stocate în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

2. Drepturi
În conformitate cu prevederile regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date aveți următoarele drepturi:
Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care dumneavoastră / persoana vizată ați oferit operatorului datele dumneavoastră personale.
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. Totuși, în cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor („de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
Acest drept nu este unul absolut și se supune reglementărilor și legilor interne din România, fiind cazuri în care acesta nu poate fi exercitat (exemplu: prelucrare de date în temei contractual și din motive economico-financiare);
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.
Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE.
Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă puteți adresa în scris, la adresa Strada Alexandru Locusteanu 19 București, printr-o cerere semnată în care să menționați solicitările dumneavoastră. Cererea poate fi înaintată și prin poșta electronică la adresa de e-mail [email protected] De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, detalii suplimentare la www.dataprotection.ro.
Pentru mai multe informații privitoare la Regulamentul 2016/679/UE se poate accesa următoarea adresă web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262.

3.Utilizarea cookie-uri

Pentru menținerea site-ului nostru și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, Sigma Confort utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de “cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul dumneavoastră și le putem accesa mai târziu. Acestea pot fi temporare sau permanente și utilizează, de exemplu, tehnologia JavaScript sau Flash. Datorită cookie-urilor de pe site-ul nostru puteți căuta fără dificultate și vă putem arăta rezultatele relevante pentru dumneavoastră. Fișierele cookie de pe site-ul www.mobilasigma.ro ne arată ce vă interesează pe dumneavoastră şi pe alţi vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea acestuia pentru toată lumea.

Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:
• Strict necesare. Acestea sunt necesare pentru a asigura că site-ul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
• Cookie-uri funcționale. Acestea ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile dumneavoastră.
• Cookie-uri de performanţă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul nostru web şi află ce performanţă avem.
• Cookie-uri de re-direcționare. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a ajuta Sigma Confort să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja Sigma Confort. Verificați cu echipa digitală/de marketing locală cum aceste cookie-uri sunt folosite în detaliu.
• Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a conecta clienţii noştri la canalele de social media. După aceea, informaţiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri.
Cookie-urile stocate pe calculatorul dumneavoastră pot fi accesate atunci când vizitezi site-ul nostru web sau deschideți un email pe care vi-l trimitem. Dacă doriți să ştergeți cookie-uri care sunt deja în calculatorul dumneavoastră, consultați instrucţiunile browserului tău apăsând pe “Help” în același meniu al browser-ului.
Sigma Confort prelucrează cookie-uri numai cu acordul dumneavoastră. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, efectuați setările adecvate în browser-ul dumneavoastră. Cu toate acestea, unele din caracteristicile site-ului nostru nu pot funcţiona fără cookie-uri.

6. Comentariile și alte comunicări ale utilizatorilor
Utilizatorii care accesează site-ul mobilasigma.ro pot face comentarii la adresa lui și a produselor oferite, care pot fi publicate pe site după o aprobare prealabilă.

SC SIGMA CONFORT SRL își rezervă dreptul, dar nu și obligatia, de a nu publica pe site comentarii cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimator, care tulbură în vreun un fel viața privată a altor persoane, incalcă drepturile de proprietate intelectuală, conține viruși, texte vizînd diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

SC SIGMA CONFORT SRL nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comentarii sau comunicări. În cazul trimiterii unor informații, altele decât cele legate de procesul de cumpăre/vânzare a unor produse, se consideră că utilizatorul conferă societății SC SIGMA CONFORT SRL și afiliaților/asociaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a o distribui prin orice mijloc media oriunde în lume.

Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl transmite pentru a fi publicat pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei persoane.

SC SIGMA CONFORT SRL nu își asumă nicio responsabilitate privind posibilele daune provocate de folosirea conținutului acestor comentarii de către utilizatorii site-ului, ele fiind oferite sub aceeași limitare a responsabilității ca și restul conținutului de pe site, conform articolelor din acest document.

7. Legături către alte site-uri, server, browser
Site-ul mobilasigma.ro este găzduit de serverele unei terțe firme. Societatea SC SIGMA CONFORT SRL nu va putea fi făcuta responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzînd modificări ale site-ului, setări sau actualizări. SC SIGMA CONFORT SRL nu va putea fi facută raspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului www.mobilasigma.ro.

SC SIGMA CONFORT SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.mobilasigma.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

8. Termenii de utilizare ai buletinului informativ
Abonarea și dezabonarea la buletinul informativ distribuit de site-ul www.mobilasigma.ro este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare.

Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și vă puteți dezabona in orice moment urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui email. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și de cea internațională.

Utilizarea buletinului informativ se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum se autorizează și folosirea site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document (vezi articolele 4 – 10)

SC SIGMA CONFORT SRL deține toate drepturile asupra conținutului buletinului informativ trimis către abonați în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe site (vezi articolele 1 și 3), în concordanță cu prevederile acestui document.

Abonații buletinului informativ mobilasigma.ro pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații buletinului informativ mobilasigma.ro mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului document. În acest context, SC SIGMA CONFORT SRL nu poate fi facut raspunzător sub nicio formă de acțiunile abonaților săi.

SC SIGMA CONFORT SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la buletinul informativ, după o notificare în prealabil – sau – fără o notificare în prealabil, despre aceasta intenție, dacă SC SIGMA CONFORT SRL are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

9. Comandă/ Plată/ Livrare
1. Modalitate plasare comenzi
Selectezi produsele și le adaugi în coș
Vizualizezi coșul și apeși Finalizare comandă
Completezi cu atenție datele personale
Selectezi una din modalitățile de plată
Apeși Plasează comanda
După finalizarea comenzii veți primi un mesaj de informare pe adresa de e-mail specificată. Mesajul conține detaliile comenzii dumneavoastră și informații privind renunțarea la comandă.

În cazul în care nu primiți mesajul de comandă, vă rugăm să verificați zona de Spam a căsuței dumneavoastră de email.

2. Modalități de plată
În momentul finalizării comenzii, aveți posibilitatea să selectați una dintre cele trei modalităti de plată de mai jos:

Online, prin card bancar de debit și de credit
Plata online cu cardul este realizată folosind serviciile MobilPay, una din cele mai folosite platforme de plați online din Romania. Vă garantăm astfel siguranța si confidențialitatea maximă a platilor dumneavoastră

Cardurile acceptate in sistemul nostru sunt: Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro

Nu este perceput nici un comision suplimentar pentru tranzacțiile cu cardul.

Mobilasigma.ro nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dvs.

Online, prin card bancar cu plata în max 3 rate fără dobândă
Plata cu cardul în rate fără dobânda este valabilă pentru următoarele tipuri de carduri:

– Cardul Avantaj Credit Europe Bank

– Cardul Star Banca Transilvania

– Cardul de credit Alpha Bank

– Cardul Bonus Banca Garanti

– Cardul Finance BRD

Pentru a putea cumpăra cu cardul în rate fără dobândă sunt necesar de urmat urmatorii pași:

Pasul 1: introduci datele cardului
Pasul 2: alegi numărul de rate dorit din cele disponibile pentru tipul tău de card
Pasul 3: apeși butonul Plătește

Ordin de plată – persoană juridică & Transfer bancar – persoană fizică
Plata prin transfer bancar se efectuează în baza facturii proforme emise de către SC SIGMA CONFORT GRUP SRL. Factura va fi trimisă la adresa de e-mail menționată de dumneavoastră.

Vă rugăm sa trimiteți confirmarea de plată pe e-mail la adresa [email protected] , specificând numărul comenzii

Datele beneficiarului sunt următoarele:
– Denumire societate: SC SIGMA CONFORT GRUP SRL
– Banca: Raiffeisen București Mall
– Cont bancar: RO96RZBR0000060019338040

– Nr. de Înreg. la Registrul Comerțului: J40/19376/2008

– Cod Unic de Înregistrare: RO24753014
– Adresă beneficiar: Strada Alexandru Locusteanu 19 București

Ramburs (plata cash la livrare)
Valoarea comenzii se achită la agentul firmei de curierat rapid în momentul în care primiți coletul.

Valoarea rambursului va fi cea comunicată dumneavoastră în momentul plasării comenzii și va corespunde cu suma menționată pe factura ce însoțește marfa (la momentul primirii acesteia sau ulterior prin e-mail).

3. Modalități de livrare
În cazul magazinului online

Comanda dumneavoastră va fi livrată folosind serviciile unei firme profesioniste de curierat rapid.

Comenzile sosite in zilele de luni-vineri până la ora 16:00, vor fi livrate în termen de min 3 max 5 zile lucrătoare în funcție de destinația finală

Tariful de transport este inclus in prețul final afișat pe pagina de produs

În cazul magazinelor fizice

Pentru achiziții mai mari de 700 lei, Sigma Confort Grup oferă transportul gratuit în orașul în care se află magazinul. Transportul se efectuează cu mașini proprii, cu personal calificat pentru manipularea produselor, astfel având garanția că produsul ajunge în stare perfectă la cumpărător – detalii în magazine

4. Despre produse și servicii
Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propria răspundere. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi ușor din punct de vedere coloristic de imaginile prezentate.

Politica legată de garanție

Conform Legii 449/2003 produsele comercializate de SC SIGMA CONFORT GRUP SRL prin intemediul site-ului mobilasigma.ro au un termen de garanție de 24 de luni pentru persoane fizice și de 12 luni pentru persoane juridice. Fiecare produs care beneficiază de garanție va fi însoțit de certificat de garanție iar perioada de garanție începe cu data preluării produsului. Clienții au obligația de a păstra certificatul de garanție împreună cu factura, fără acestea pierzându-se dreptul la garanție – detalii în magazine

Clientul trebuie să informeze in prealabil vânzătorul în cazul unor neconformități după care produsele considerate defecte vor fi returnate de către client la adresa specificată in pagina contact, însoțite de factura originală și de certificatul de garanție. Costurile de returnare vor fi suportate de către client.

5. Politica de retur
Returnarea produselor cumpărate online:

Potrivit legislației în vigoare, Consumatorul are dreptul să notifice în scris Sigma Confort Grup SRL că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la intrarea în posesia fizică a produsului, iar produsul/e va/vor putea fi predat/e cel târziu la finalul orelor de lucru(ora 17:00) a celei de a 14-a zi cu excepția zilelor de weekend și a sărbătorilor legale

Singurele costuri ce revin consumatorului sunt cheltuielile legate de returnarea produselor.

Returul se face de către consumator la adresa specificată de la care a primit produsul, în ambalajul original, în aceeași stare în care a fost primit. Nu pot fi acceptate produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate sau care au fost deteriorate, au urme de uzură sau folosire excesivă, zgârâieturi, tăieturi, lovituri, șocuri mecanice/ electrice; de asemenea nu pot fi acceptate la retur produsele care nu sunt însoțite de toate accesoriile.

Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează Sigma Confort Grup SRL cu privire la decizia sa de retragere din contract în mod neechivoc, în scris prin poșta electronică la adresa [email protected] . Detalii privind modalitățile de efectuare a returului solicitat de dumneavoastră se pot solicita la nr de telefon 0733 988 889.

Clientului care a notificat Sigma Confort Grup SRL privind intenția de returnare îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate fără întărziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Sigma Confort Grup SRL decizia sa de retragere din contract.

Consumatorul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Sigma Confort Grup SRL are dreptul de a decide acceptarea/ neacceptarea returului sau de a opri o suma din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată dupa evaluarea diminuarii valorii realizate de către reprezentanții noștri.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 30 de zile calendaristice de la returnarea și recepționarea produsului în depozitul nostru

Sunt exceptate de la dreptul de retragere produsele confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar.

Aceste dispoziții de mai sus nu se aplică clienților persoane juridice.

Returnarea produselor:

În cazul în care constatați defecte de fabricație la oricare dintre produsele Sigma Confort Grup SRL în momentul achiziționării ne obligăm să schimbăm produsul cu altul identic în termen de 15 zile. Dacă totuși acest lucru nu este posibil, produsul nemaiaflându-se pe stoc, se va rambursa contravaloarea produsului defect. În cazul solicitării unui produs diferit în locul celui defect se va achita diferența de preț dacă produsul este mai scump, iar pentru un produs mai ieftin diferența de preț nu se va returna. Sigma Confort Grup SRL va trimite produsul solicitat la schimb numai după ce Clientul a returnat produsul cumpărat inițial și acesta a fost recepționat în aceeași stare în care a fost livrat.

Procedura de returnare:

Dacă sunt îndeplinite condițiile pentru returnarea produselor consumatorului îi va fi returnată în totalitate suma plătită într-un interval de 30 zile calendaristice de la data recepționării produsului returnat prin virarea banilor într-un cont bancar. În acest scop cumpărătorul trebuie să pună la dispoziția vânzătorului un cont bancar valid și funcțional, banca, nume și CNP titular.

Aceste dispoziții se aplică în conformitate cu O.U.G 34/2014, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță.

10. Dispoziții finale
Orice altă problemă cauzata de produsele și serviciile prezentate pe mobilasigma.ro, sau de informațiile prezentate pe acest site, și care nu este deja tratată de niciun articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

În cazul în care nu s-a reuțit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Conditii de Utilizare a site-ului mobilasigma.ro, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.